Vuosikokous 25.3.2021

Vuosikokous 2021

Aika: 25.3.2021 klo 18:00

Paikka: Piparkakkutalo, Kauppakatu 34, 80100 Joensuu, yläkerran kokoushuone

ja online-kokouksena

ESITYSLISTA

1.       Kokouksen avaus

2.       Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.       Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.       Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6.       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.       Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8.       Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä erovuoroisten tilalle

9.       Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

10.     Päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 8 pykälän rajoissa ja päätetään kokouskutsulehdestä

11.     Ilmoitusasiat ja muut asiat

12.    Kokouksen päättäminen