Vuosikokous 15.3.2022

Joensuun Suomi-Saksa Yhdistyksen vuosikokous 15.3.2022

 Vuosikokous pidetään kello 18:00

Muutoksen sillassa, Kirkkokatu 12, Joensuu

Käsiteltävät asiat:

 1.  Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

  5.  Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

  6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

  7.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

  8.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä erovuoroisten tilalle

  9.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

  10. Päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 8 pykälän rajoissa ja päätetään kokouskutsulehdestä

  11. Ilmoitusasiat ja muut asiat

  12. Kokouksen päättäminen