Joensuun Suomi-Saksa Yhdistyksen vuosikokous 18.3.2024 klo 18:00

Paikka: Muutoksen silta, Kirkkokatu 12, Joensuu

Yleisten teemojen lisäksi (vuosikatsaus, suunnittelu, vaalit) keskustelemme myös seuraavista:

  • Myyntitapahtumiin osallistumiset (vapaaehtoisten työntekijäiden löytäminen on entistä vaikeampaa)
  • Pankin vaihto kulujen säästämisen takia.

Käsiteltävät asiat:

1.  Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus. (Tässä kohdassa erityisesti käsitellään osallistumisesta myyntitapahtumiin)

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, ja neljä muuta jäsentä erovuoroisten tilalle

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

10. Päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 8 pykälän rajoissa ja päätetään kokouskutsulehdestä

11. Pankin vaihto

Keskustelua ja päätös hallituksen esityksestä sijoittaa yhdistyksen varat toiseen pankkiin

12. Ilmoitusasiat ja muut asiat

13. Kokouksen päättäminen