Suomi-Saksa Yhdistysten Liiton toimintaa

Meidän yhdistyksemme kuuluu Suomi-Saksa Yhdistysten Liittoon (SSYL).

SSYL yhdistää saksan kielen ja kulttuurin ystävät Suomessa. SSYL on 28 suomalais-saksalaisen yhdistyksen kattojärjestö, joka välittää vaihto-oppilaspaikkoja yläkoululaisille ja lukiolaisille, tukee jäsenyhdistystensä toimintaa ja julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Silta-Brücke-lehteä.

SSYL:n toimintaa: http://www.ssyl.fi/ajankohtaista/